Întinarea memoriei eroilor

Share Button

Către mass media.O situaţie reprobabilă, fără precedent în istoria ţării, m-a determinat să mă adresez întregii prese, scrisă şi audio-vizuală din România, pentru a lua poziţie hotărâtă împotriva întinării memoriei eroilor.
Un eveniment cutremurător. Joi, 25 mai 2017, de Înălţarea Domnului Isus Hristos şi Ziua Eroilor, s-au produs evenimente care m-au cutremurat pur şi simplu nu numai pe mine, ci şi asistenţa care a participat la cermonialurile militar religioase ce au avut loc la monumentele închinate eroilor.
Excluderea veteranilor de război. În Parcul Carol, la Monumentul eroului Necunoscut, ale cărui oseminte au fost aduse de la Mărăşeşti, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război a fost informată că nu poate depune, în cadrul oficial coroane de flori, ci după încheierea festivităţii. În urma unui demers, ne-a fost acceptat să depunem coroana de flori, dar Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere precum şi altor asociaţii nu li s-a îngăduit.
Situaţia s-a repetat. La Monumentul Eroilor din faţa Universităţii Naţionale de Apărare, situaţia s-a repetat, veteranii trecuţi de peste 90 de ani nu-şi aveau locul în suita celor desemnaţi  printr-o lege antipatriotică şi antiumană.
Durere şi indignare. Ce inimă şi suflet de români au avut aceia care au adoptat o asemenea lege restrictivă, antieducativă, ce întinează memoria unor oameni care şi-au certificat, prin jertfă, nemurirea?!

Cu durere şi indignare semnez şi supun atenţiei dumneavoastră aceste rânduri.

General de armată (r) Marin Dragnea, preşedinte al ANVR, invalid de război (fost comandant al Corpului 40 Armată din Lugoj, 1953-1956)

Cauza acestui incident este art.5 din Legea 215/2016 care stabileşte cu stricteţe o ordine de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale pentru depunerea de coroane de flori până la primar, după care alţii. Statul român a pretins că buzunarele îi sunt goale, uitând că patimile veteranilor de război, ca şi ale celor încarceraţi în oribilul sistem penitenciar comunist au fost provocate de acelaşi stat. Unul care i-a chemat la luptă, pentru a-i împărţi apoi după 1945 arbitrar în luptători buni şi luptători răi, iar pe ceilalţi oropsindu-i fie pentru originea socială nepotrivită, fie pentru a le şterge definitiv iluzia libertăţii de exprimare. Înainte să le oferim torturi şi onoruri de apartament, vă propun să-i cinstim în piaţa publică, aşa cum merită, trecându-i primii, înainte ca despărţirea de ei să fie una definitivă. Înaintea chiar şi Administraţiei Prezidenţiale, dacă este nevoie. Fiindcă merită măcar atât din partea noastră. Respect!”. Colonel Florin Sperlea, M.Ap.N.

Legea 215/14 noiembrie 2016. Art. 10 (1) – Organizatorul (primăria) ceremoniei oficiale  stabileşte lista participanţilor, locaţia şi desfăşurătorul ceremoniei. Art. 11 – Invitarea se poate face prin scrisoare oficială (de la primar în sus) sau invitaţie formală (de la primar în jos). Art. 14 – Serviciul religios este facultativ. Art. 16 (1) – Ceremoniile militare sunt organizate în cooperare cu M.Ap.N. şi/sau cu M.I. (4) – după alocuţiuni şi depunerea de coroane de către Primărie, M.Ap.N. şi M.I. ceremonialul se încheie, garda se retrage acordând onorul eroilor. Entităţile (ONG-urile şi partidele) precum şi persoanele fizice care se regăsesc în lista de invitaţi rămân să depună coroane.

P.S. Pentru ziaristul Mircea Anghel: AMRR ”Lt. erou P. Laţcu” – nu ACMRR (asociaţie care nu există), în cei 6 ani nu a fost invitată niciodată, nu a fost sponsorizată niciodată, şi nici nu a primit coroană gratuit niciodată ca alte asociaţii similare. De aceea, toate reconstituirile istorice de interes public local au fost desfăşurate cu mici sponsorizări şi efective reduse în spaţii private, sau cu efective complete la invitaţia primarilor din alte oraşe limitrofe.

Asociaţia Militarilor în Rezervă şi Retragere „Lt. erou P. Laţcu” Lugoj

Salvează

137

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*